enasolDom

Naša vizija za kućanstva u Hrvatskoj
 

enasolDom je usluga koja pojednostavljuje korištenje zelene energije i omogućuje zadovoljenje svih energetskih potreba naših potrošača isključivo iz obnovljivih izvora energije. Našim potrošačima će troškovi za energiju slijedećih 20 godina biti fiksni i do 15-20% manji nego sada, bez potrebe za bilo kakvim ulaganjem. Nakon godinu ili dvije suradnje, našim potrošačima ćemo instalirati kućne baterije o našem trošku, te omogućiti povoljnu instalaciju punjača električnih automobila.

Naš CILJ je, olakšati proces pretvaranja „klasičnog” potrošača u „potrošača s vlastitom proizvodnjom”, ili na engleskom „PROSUMERA”. 
Naši potrošači energiju troše za zagrijavanje vode, grijanje i hlađenje prostora te sva električna trošila i rasvjetu. Svu navedenu energiju enasol će proizvesti na Vašem objektu. 

CES – tehničko rješenje enasolDom usluge 


solarna termija
sustavi za proizvodnju
toplinske energije

dizalica topline
za potrebe grijanja i
hlađenja (uz prikladnu instalaciju)

fotonaponski solarni
sustavi proizvodnja
električne energijeenasol će CES projektirati, nabaviti, instalirati i održavati svih 20 godina koliko traje ugovor između potrošača i enasola. Cijelo vrijeme trajanja ugovora enasol će preventivno nadzirati i održavati CES kako bi našim potrošačima maksimalno pojednostavio korištenje enasolDom usluge. 

Cijeli razvoj poduzeća enasol zasniva se na novoj 4D paradigmi: