enasolPosao

Naša ponuda poslovnim korisnicima
 

enasolPosao je usluga koja omogućava hrvatskim poduzećima da daju svoj doprinos u borbi protiv klimatskih promjena i smanjenju stakleničkih plinova. Osim ekološkog učinka enasolPosao usluga smanjuje troškove za energiju, povećava energetsku efikasnost i osigurava elektro mobilnosti.

enasolPosao uslugu čine

Zelena transformacija

Korištenje isključivo zelene energije u poslovanju, s ciljem 100% potrošnje obnovljive energije u što kraćem roku, uz smanjenje postojećih troškova za električnu energiju ili fiksiranje cijene na što je moguće duži vremenski period.Energetska učinkovitost

Je osiguravanje jednakog radnog učinka uz smanjenje potrošnje energije ili korištenje vlastitih obnovljivih izvora energije. enasolPosao usluga omogućiti će zadovoljavanje regulatornih obaveza prema povećanju energetske učinkovitosti, te upravljanje „Bijelim Certifikatima” kad budu regulatorno definirani.Elektromobilnosti

Usluge elektromobilnosti našim poslovnim korisnicima pružiti ćemo uslugom Qelo