enasolAuto

enasolAuto - usluga elektro mobilnosti koju pružamo sljedećim skupinama korisnika

Poslovni korisnici

Privatni korisnici

Javne punionice

Usluga enasolAuto

enasolAuto pruža uslugu punjenja električnih vozila na način da instalira svoje punjače i pruži kompletnu uslugu punjenja.
Usluga punjenja se sastoji od: pripreme i instalacije punjača; pružanja usluga autorizacije, naplate i roaminga; integraciju s našim portalom za pretraživanje, rezervaciju i korištenje punionica. 
Naši punjači biti će dio VIRTA mreže punionica koje će korisnicima enasolAuto usluge omogućiti jednostavno punjenje u više od 30 europskih zemalja preko softverskih platformi Hubject i Gireve. Osim navedenog, korisnicima enasolAuto usluge biti će dostupan naš korisnički centar 24/7

Dva su modela pružanja enasolAuto usluge:

Model 1 - Vlasnik parkirališnog mjesta nabavi punjače od enasolAuta, te angažira enasolAuto da ih održava i njima upravlja.


Model 2 - Vlasnik parkirališnog mjesta iznajmljuje isto enasolAutu, a enasolAuto instalira vlastite punjače, njima upravlja i vlasniku parkirališnog mjesta plaća najamninu.